Osuuskunnan kokouksen koollekutsuminen uuden osuuskuntalain mukaan

Jaa artikkeli

Uuden osuuskuntalain osuuskunnan ja edustajiston kokousta koskeviin säännöksiin tehtiin pieniä, jäsenen asemaa parantavia muutoksia, joilla pyritään turvaamaan jäsenille aikaisempaa paremmat mahdollisuudet tutustua jo etukäteen kokouksessa käsiteltäviin asioihin ja päätösehdotuksiin. Sekä kokouskutsunn informatiivisuutta että jäsenten nähtävillä pidettäviin asiakirjojen määrää lisättiin. Kokouskutsun sisältöä ja kokousasiakirjoja koskevat säännökset ovat osuuskuntalain 5 luvun 19 §:ssä ja 23 §:ssä. Paljon ei muutoksia tullut, mutta ainakin näin alkuvaiheessa on syytä tarkistaa laista huolellisesti, mikä muuttui.

Kokouskutsun sisältö

Kokouskutsussa tulee aina olla osuuskunnan nimi, kokousaika ja kokouspaikka. Käytännössä näin varmaan toimittiin jo aikaisemminkin, vaikka siitä ei ollutkaan nimenomaisia määräyksiä kumotussa osuuskuntalaissa. Lisäksi kokouskutsussa on aina mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Tämä koskee nyt myös varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltäviä sääntömääräisiä asioita. Enää ei siis kokouskutsussa riitä pelkkä maininta siitä, että kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle kuuluvat asiat.

Kokouskutsussa täytyy tiettyjen kokouksessa käsiteltävien asioiden osalta olla myös päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö. Aina, kun osuuskunnan kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista, täytyy kokouskutsussa mainita, miltä osin sääntöihin esitetään muutoksia. Näin riippumatta siitä, mitä muutoksia sääntöihin tehdään.

Yhtenä ryhmänä tulevat päätösehdotukset, joiden yhteisenä nimittäjänä on se, että ne jollain tavalla heikentävät jäsenten taloudellisia tai muita jäsenyyteen liittyviä oikeuksia tai lisäävät jäsenten velvollisuuksia. Näihin kuuluvat muun muassa jäsenen oikeus osuusmaksun palautukseen, oikeus ylijäämän jakoon tai jäsenen maksuvelvollisuuden lisääminen. Myös aina silloin, kun käsitellään jäsenten päätösvallan siirtämistä osuuskunnan kokoukselta edustajistolle tai osuuskunnan sulautumista, tulee jäsenille etukäteen informoida kokouskutsussa päätösehdotuksesta. Osa niistä edellyttää sääntöjen muuttamista, osa ei. Yhteistä näille kaikille on se, että minimikokouskutsuaika on pidennetty viikosta kuukauteen. Lisäksi esimerkiksi osuusmaksun nopeutetun palautuksen korvaavan omien osuuksien hankkimista ja osuusantia koskevat päätösehdotukset on mainittava kokouskutsussa.

Nähtävinä pidettävä asiakirjat

Uudessa osuuskuntalaissa lisättiin myös nähtävillä pidettävien asiakirjojen määrää. Jatkossa kaikkien kokouksessa päätettävien asioiden päätösesitykset on pidettävä jäsenten nähtävillä vähintään viikkoa ennen kokousta. Tämä koskee myös tilinpäätöskokouksessa käsiteltävää tilinpäätöstä ja toimintakertomusta sekä tilintarkastuskertomusta.

Tilinpäätösasiakirjat, mahdollinen osavuosikatsaus sekä hallituksen selostus viimeisen tilikauden tai osavuosikatsauksen jälkeisistä osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista on aina pidettävä jäsenten nähtävillä myös silloin, kun käsitellään pidennettyä kokouskutsuaikaa edellyttäviä asioita tai esimerkiksi varojen jakoa tai osuusantia muussa kuin tilinpäätöskokouksessa. Sulautumisen osalta on lisäksi omat säännökset esillä pidettävistä asiakirjoista, jotka kannattaa aina tarkistaa laista.

Asiakirjat on pidettävä jäsenten nähtävillä joko osuuskunnan pääkonttorissa tai osuuskunnan internet-sivuilla ja lähetettävä ne pyydettäessä jäsenelle. Jos jäsen voi tulostaa kokousasiakirjat nettisivuilta, niitä ei tarvitse enää erikseen lähettää jäsenille.

ANNE KONTKANEN
Kirjoittaja on varatuomari ja Pellervo-Seuran lakiasiainjohtaja.

Left Menu Icon
Right Menu Icon