Keskinäisten yritysten manifesti haluaa vakuutusyhtiöt samalle viivalle

Keskinäiset ja osuustoiminnalliset vakuutusyhtiöt peräävät Euroopan unionin lainsäätäjiltä toimenpiteitä, jotta vakuuttajat voisivat toimia tasavertaisesti markkinoilla osakeyhtiömuotoisten kilpailijoidensa kanssa.

Jaa artikkeli

Keskinäiset ja osuustoiminnalliset vakuutusyhtiöt peräävät Euroopan unionin lainsäätäjiltä toimenpiteitä, jotta vakuuttajat voisivat toimia tasavertaisesti markkinoilla osakeyhtiömuotoisten kilpailijoidensa kanssa.

”Vakuutussektorin lainsäädännön ja sääntelyn tulee kohdella erilaisia yhtiöitä reilulla ja syrjimättömällä tavalla sekä Suomessa että muissa EU-maissa”, todetaan Eurooppalaisen keskinäisen vakuuttamisen manifestissa, joka julkaistiin suomeksi viime toukokuussa.

Eurooppalaisten keskinäisten vakuutusyhtiöiden edunvalvontajärjestö AMICE julkaisi kyseisen manifestin ensimmäistä kertaa. Manifestin slogan ”Moninaisuudessaan yhtenäinen” kuvaa osuvasti keskinäisten vakuuttajien merkitystä Euroopassa.

”Keskinäisillä yhtiöillä on nyt oma itsenäinen ääni EU:ssa ja tätä ääntä myös kuunnellaan”, sanoo Jyri Antikainen

”Keskinäisyydessä on voimaa, onhan vanhimmillaan yli 300 vuotta toimineiden, nykyisin noin 6000 vakuutusyhtiön asiakkaina joka kolmas eurooppalainen eli yli 200 miljoonaa ihmistä”, kiteyttää LähiTapiolan viestintäjohtaja Jyrki Antikainen, joka on kuulunut AMICEn viestintäryhmään vuodesta 2008, jolloin järjestö perustettiin.

Manifestin tekoon osallistuneen viestintäryhmän (Communications Working Group) tehtävänä on ottaa kantaa järjestön viestintästrategiaan ja suunnitelmiin, vuosikertomukseen ja muihin julkaisuihin.

”Työryhmän kautta pysyy hyvin perillä vireillä olevasta vaikuttajaviestinnän agendasta. Se on myös hyvä näköalapaikka siihen, millaista viestintää kollegayritykset tekevät eri maissa”, Antikainen sanoo.

Viestintäryhmä toimii lisäksi ohjausryhmänä AMICEn joka toinen vuosi järjestettävässä Euroopan laajuisessa kongressissa, joka pidetään ensi vuonna Belgian Bruggessa. Aiemmin kongressi on pidetty muun muassa Nizzassa, Gdanskissa ja Genovassa. Ensimmäinen AMICEn kongressi järjestettiin Helsingissä vuonna 2008.

 

Maakohtaiset erot suuria

Joissakin EU:n jäsenvaltioissa keskinäisten vakuutusyhtiöiden ja vakuutusosuuskuntien merkitys tunnetaan hyvin. Ranskassa keskinäisille, sairausvakuutuksia tarjoaville yrityksille on oma lakinsa, ja myös kansalaiset tuntevat ne hyvin.

Tilanne vaihtelee kuitenkin maakohtaisesti. Esimerkiksi Italiassa ja Unkarissa tietämys keskinäisestä vakuutustoiminnasta on varsin rajallista, eikä lainsäädäntö ole yritysten osalta ajan tasalla.

”Suomessa asiakasomistus on kunniassaan. Monissa isoissa Euroopan maissa keskinäinen yhtiö on holding-yhtiö, joka omistaa sitten varsinaista vakuutustoimintaa harjoittavat osakeyhtiöt. Siten niin sanottu loppuasiakas ei ole omistaja. Suomalaisessa mallissa näitä holding-yhtiöitä ei ole.”

Kotimaisessa lainsäädännössä on Antikaisen mukaan yksi erityispiirre.

”Näkyvin kansallinen laki Suomessa on, että täällä ei voi olla osuustoiminnallisia vakuutusyhtiöitä, kuten monissa muissa Euroopan maissa.  Muulla tavoin keskinäiset yritykset ovat samassa asemassa muiden yhtiöiden kanssa.”

 

Asiakassuhteita vaalittava digiaikanakin

Tulevaisuus tuo mukanaan paineita myös keskinäisille vakuutusyhtiöille. Toimintatapoja onkin

mietittävä tarkkaan.

”Digitalisoitumisessa iso haaste on säilyttää aito kontakti asiakkaaseen, joka on ominaista keskinäisille yhtiöille”, Jyrki Antikainen arvioi.

Menestyksen perustana hän näkee jatkossakin asiakasomistajien vaikutusmahdollisuuksien ja vuorovaikutuskanavien säilyttämisen ja kehittämisen.

”Myös yhteisöllisyyden on arvioitu korostuvan asiakaskäyttäytymisessä tulevaisuudessa. Keskinäisillä yhtiöillä on luonnostaan edellytykset ylläpitää ja kehittää yhteisöllisyyttä asiakkaiden kanssa.”

 

LähiTapiolan ääni kuuluu EU:ssa

Antikainen pitää merkittävänä, että Brysselissä päämajaansa pitävä AMICE on päässyt kommentoijaksi ja lausunnon antajaksi kaikissa keskeisissä omaa toimialaansa koskevissa EU:n säännöshankkeissa.

”Hyvä esimerkki tästä on EU:n Solvency II vakavaraisuusdirektiivi, jonka poikkeukset ja monet muut määräykset ovat AMICEn ehdotusten mukaisia.”

Keskinäisille yhtiöille on hänen mukaansa tärkeää, että EU-päätöksiä tehdään myös pienten asiakasomisteisten yhtiöiden näkökulmasta.

”AMICEn rooliin kuuluu muistuttaa sääntely- ja valvontaviranomaisia, etteivät monikansalliset pörssijätit ole ainoa toimija EU:ssa.”

LähiTapiola on mukana AMICEn hallitustyössä, jossa yritystä edustaa LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön toimitusjohtaja Jari Sundström.

Jyrki Antikainen muistuttaa, että LähiTapiolan asiantuntijat ovat olleet keskeisessä roolissa AMICEn yritysvastuutyöryhmässä sekä laadittaessa AMICEn kannanottoa EU:n vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusdirektiiviin.

”Merkittävin AMICEn saavutus on, että keskinäisillä yhtiöillä on nyt oma itsenäinen ääni EU:ssa ja tätä ääntä myös kuunnellaan. Toinen merkittävä asia on se, että keskinäisten yhtiöt ovat kansallisia tai jopa paikallisia toimijoita. Siten yhteistyö AMICEssa antaa hyvän vaikuttamiskanavan, johon oma yrityskoko ei riittäisi”, Antikainen painottaa.

Tapiola-ryhmän vuonna 2012 eläkkeelle jäänyt pääjohtaja Asmo Kalpala oli AMICEn ensimmäinen puheenjohtaja kaksi kautta. Nykyisin hän on järjestön ensimmäinen kunniapuheenjohtaja.

 

Lue keskinäisten manifesti verkossa: Keskinäisten yritysten manifesti

Teksti: RIKU-MATTI AKKANEN
Kuva: LähiTapiola

 

Left Menu Icon
Right Menu Icon