Atria menestyi – HKScanilla vaikeaa

Lihan kokonaiskulutus pysyi vuonna 2017 edellisen vuoden tasolla. Siipikarjanlihan kulutus kuitenkin jatkoi kovaa kasvuaan ja oli 6 prosenttia edellisvuotta korkeampi. Myös naudanlihan kulutus kasvoi prosentin verran. Sianlihan kulutus puolestaan laski vajaat neljä prosenttia.

Teksti ja taulukko: TAPANI YRJÖLÄ, PTT
Jaa artikkeli

Lihan kokonaiskulutus pysyi vuonna 2017 edellisen vuoden tasolla. Siipikarjanlihan kulutus kuitenkin jatkoi kovaa kasvuaan ja oli 6 prosenttia edellisvuotta korkeampi. Myös naudanlihan kulutus kasvoi prosentin verran. Sianlihan kulutus puolestaan laski vajaat neljä prosenttia.

Elintarvikkeiden kuluttajahinnat kääntyivät loppuvuodesta nousuun. Koko vuoden keskimääräinen hintamuutos oli kuitenkin -1 prosenttia, kun yleinen inflaatiovauhti oli 0,7 prosenttia. Naudanlihan kuluttajahinta kääntyi niin ikään hienoiseen nousuun. Sian ja erityisesti siipikarjan lihan hinta kaupoissa oli puolestaan alamäessä, joskin hintojen lasku hidastui.

Rauman yksikön ongelmat painoivat HKScania

HKScanin liikevaihto jatkoi laskuaan jo viidettä vuotta. Putoamisvauhtikin kääntyi jälleen nousuun. Liikevaihto oli 1 808 miljoonaa euroa, eli 3,5 prosenttia pienempi kuin 2016. Liikevaihto laski kaikkialla paitsi Baltiassa. Suomessa liikevaihto laski erityisen paljon.

HKScanin nettotulos putosi varsin runsaasti ja oli yli 42 miljoonaa euroa pakkasen puolella. Myös tulos heikentyi kaikkialla, myös Tanskassa. Tuloskehitys oli liikevaihdon tapaan erityisen heikkoa Suomessa. Tulosta söivät myös kertaluonteiset kuluerät, jotka liittyivät omaisuuden arvon alenemiseen ja työsuhteiden lopettamiseen. Siitä huolimatta pitkän aikavälin tulostavoite tuntuu tälle hetkellä varsin kaukaiselta.

Suomi on aikaisempina vuosina kannatellut HKScania pinnan yläpuolella. Viime vuosi oli kuitenkin varsin heikko myös Suomessa. HKScanin taloudellista menestystä Suomessa söi erityisesti Rauman broilertuotantolaitoksen käynnistysvaiheen pitkiksi venyneet ongelmat. HKScan ei pystynyt käynnistysongelmien takia toimittamaan broilerinlihaa, jonka seurauksena se menetti markkinaosuuttaan. Samalla arvokas brändi koki melkoisen kolauksen, josta toipuminen ottaa oman aikansa.

Ruotsissa liikevaihto kääntyi loppuvuodesta nousuun, mutta jäi edelleen selvästi miinukselle. Liikevaihtoa söi eläinten välityksen hiipuminen. HKScan onnistui kuitenkin hieman lisäämään markkinaosuuttaan erityisesti naudanlihassa ja ateriakomponenteissa. Tuotantokustannusten nousu söi tulosta Ruotsissa. Tulos jatkoikin reippaassa alamäessä.

Baltiassa HKScanin liikevaihto kääntyi hienoiseen nousuun. Liikevaihtoa nosti markkinoiden elpyminen, joka näkyi hintatasojen nousuna. Tulos pienentyi tuotantokustannusten nousun vetämänä. Myös EU:n alkutuotantotuen loppuminen heikensi osaltaa tulosta.

Tanskassa HKScanin liikevaihto pienentyi hieman. Tulos puolestaan jatkoi hidasta nousuaan, mutta oli edelleen tappiollinen. Kotimaan myynti takkusi Tanskassa, mutta vastaavasti vientimyynti kasvoi. Tulosta paransi kehittynyt tuotantotehokkuus.

Rauman yksikön ongelmat jatkuivat vielä tämänkin vuoden puolella ja ensimmäisellä neljänneksellä niin liikevaihto kuin tuloskin jatkoivat alamäessä. Raumalla on kuitenkin sittemmin alkanut näkyä tunnelin päästä valoa. Kokonaisuutena HKScan kuitenkin joutui jälleen turvautumaan yt-neuvotteluihin henkilöstön vähentämisestä. Tänä vuonna vähentämistarve oli neuvotteluista juhannuksen jälkeen ilmoitettaessa reilu 200 henkilöä.

Kaupallinen menestys siivitti Atrian hyvään tulokseen

Atrian liikevaihto oli reippaassa kasvussa ja päätyi 1 436 miljoonaan euroon. Liikevaihtoa nosti osaltaan viime vuosina tehdyt yritysostot. Myös kaupallisesti Atrian vuosi oli kuitenkin menestyksekäs. Myynti ja markkinaosuudet olivat kasvussa.

Myös nettotulos kasvoi edelleen. Tuloksen tekemisestä kertoo myös se, että tulos kasvoi nopeammin kuin liikevaihto. Liikevoittotavoite lähenee, mutta sen saavuttaminen edellyttää lisää onnistumisia kaupallisessa toiminnassa.

Atria Suomen liikevaihto kasvoi selvästi. Sitä veti ylöspäin myynnin lisääntyminen sekä Kaivon Liha -yhtiön liittäminen Atriaan vuoden 2016 lopulla. Myös tulos parantui Suomessa merkittävästi. Tulosta vetivät ylöspäin kannattava liikevaihdon kasvu sekä onnistunut kustannusten hallinta.

Atria hyötyi HKScanin Rauman yksikön ongelmista, sillä Atria onnistui kasvattamaan siipikarjan myyntiään. Siipikarjan ohella eniten kasvoi valmisruokien myynti, jota vauhdittivat onnistuneet uudet tuotteet. Lisäksi sianlihan vienti Kiinaan alkoi vetää ja paransi osaltaan Atria Suomen esitystä.

Atria Skandinavian liikevaihto jatkoi kasvuaan. Kasvusta pääosa johtui edelleen Lagerbergs-siipikarjayhtiön tuomasta lisämyynnistä. Reilu kolmannes kasvusta johtui kuitenkin myynnin kasvusta. Atria Skandinavian tulos painui kuitenkin laskuun. Tulos pysyi kuitenkin edelleen selvästi positiivisena. Tulosta söi siipikarjaliiketoiminnan heikko tulos sekä raaka-aineiden hintojen nousu.

Atria Venäjän kurssi saatiin vihdoin oikaistua. Liikevaihto kääntyi Venäjällä reippaaseen nousuun. Rahavirtoja kasvattivat Sibyllan ja herkuttelutuotteiden hyvä menestys Venäjän markkinoilla. Myös tulos kääntyi nousuun. Tulos nousi ensimmäistä kertaa miesmuistiin positiiviseksi. Tulosta kohensivat Venäjän päivittäistavarakaupan elpymisen mahdollistamat hintojen nostot sekä onnistuneet valinnat tuotevalikoimissa.

Atria Baltian liikevaihto kasvoi edelleen menestyksekkäiden uusien tuotteiden myötä. Myös tulos kohentui. Tulosta paransivat kasvaneen myynnin lisäksi tuottavuuskehitys.

 

Osuuskuntien tulokset myötätuulessa

Atrian taustalla olevien osuuskuntien jäsenmäärät pienentyivät edelleen. Lihakunnan jäsenmäärä pienentyi hieman aikaisempia vuosia vähemmän. Lihakunnan tulos kohentui selvästi ja osuuspääoman korko nousi 20 prosenttiin. Itikan jäsenmäärä taas pienentyi hieman enemmän kuin edellisenä vuotena. Itikan voitto kasvoi selvästi. Myös osuuspääoman korko nousi Lihakunnan tapaan 20 prosenttiin.

HKScanin tärkeimmän omistajan, eli LSO osuuskunnan jäsenmäärän pienentyminen hidastui hieman. LSO osuuskunnan tulos kohentui huomattavasti. Tuloksen parantumisesta huolimatta osuuspääoman korko säilyi ennallaan. LSO Osuuskunnan maksama 5 prosentin korko on atrialaisten osuuskuntien korkoihin verrattuna edelleen varsin vaatimaton.

Saarioinen petrasi,myös Snellman yhä vahva

Saarioisten liikevaihto palasi takaisin lasku-uralle, joskin varsin maltilliseen puolen prosentin laskuun. Liikevaihdon pienestä tiputuksesta huolimatta tulos parantui selvästi. Nettotulos vahvistuikin merkittävästi myös liikevaihtoon suhteutettuna ja Saarioinen nousi tällä mittarilla alan ykköseksi. Myös omavaraisuusaste pysyi korkealla.

Snellmanin liikevaihto pysyi muuttumattomana. Nettotulos kasvoi, joskin maltillisesti. Omavaraisuusaste parantui ja henkilömäärä kasvoi. Lähtötaso oli kuitenkin niin hyvä, että vaikka positiiviset muutokset olivat pieniä, kokonaisuutena vuosi oli taloudellisesti onnistunut. Markkinaosuudet kasvoivat lihajalosteissa lähes kautta linjan. Myös valmisruuissa markkinaosuudet kasvoivat ja Kokkikartanon tehtaan laajennukselle oli käyttöä.

Vientimarkkinoilla hyvät näkymät

Elintarvikkeiden vienti vetää hyvin, koska maailmalla talouskasvu on suotuisaa. Myös kotimaassa teollisuuden asema kauppaan nähden on vahvistumassa. Kokonaisuutena lihatalojen tulevaisuudennäkymät ovatkin valoisammat kuin muutamaan vuoteen.

Left Menu Icon
Right Menu Icon