Phil Hogan: ”Osuuskunnat ovat liima, joka sitoo viljelijät yhteen”

EU:n maatalouskomissaari toivottaa osuuskunnat mukaan uudistamaan unionin maatalouspolitiikkaa. CAP-uudistuksen painopiste seuraavalla kaudella on ympäristöteoissa.

Teksti ja kuvat: RIKU-MATTI AKKANEN
Jaa artikkeli

EU:n maatalouskomissaari toivottaa osuuskunnat mukaan uudistamaan unionin maatalouspolitiikkaa. CAP-uudistuksen painopiste seuraavalla kaudella on ympäristöteoissa.

EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa (CAP) sorvataan parhaillaan niin Euroopan parlamentissa, komissiossa kuin kansallisella tasollakin. Uudistuksen pitäisi tulla voimaan vuoden 2021 alusta. Bryssel on julistanut tulevan CAP:n olevan askel kohti modernimpaa ja yksinkertaisempaa maatalouspolitiikkaa.

Uudistuksen keskiössä ovat muun muassa ilmastonmuutos ja eläinten hyvinvointi sekä nuorten viljelijöiden saaminen alalle.

Komission kesäkuussa julkaisema ensimmäinen versio herätti kuitenkin välittömästi arvostelua sekä maa- ja metsätalousministeriössä että tuottajajärjestössä. Arvostelijoiden mukaan monimutkaisuus jatkuu ja Suomen maataloustukia tultaisiin supistamaan vuosittain yli 60 miljoonaa euroa.

Myönteistä on, että jäsenmailla on jatkossa vapaammat kädet politiikan tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa. Komissio jättäisikin jäsenvaltioiden tehtäväksi määritellä, miten ne täyttävät ympäristö- ja ilmastotavoitteet sekä mitkä käytännöt niille parhaiten sopivat.

Osuustoiminnasta neuvotteluvoimaa

EU:n maatalouskomissaari, irlantilainen Phil Hogan näkee osuuskuntien ja tuottajaorganisaatioiden roolin CAP:n toteuttamisessa tärkeänä.

”Osuuskunnat ovat kuin liima, joka sitoo viljelijät yhteen. Se puolestaan parantaa heidän neuvotteluvoimaansa ruokaketjussa ja edistää reiluja kauppakäytäntöjä”, totesi Hogan Osuustoiminta-lehdelle eurooppalaisten toimittajien tentissä Brysselissä kesäkuussa.

Osuuskuntamallin vahvaksi kannattajaksi tunnustautunut komissaari arvioi osuustoiminnan myös kohentavan maatilojen tuotantoedellytyksiä.

Phil Hogan muistutti lisäksi, että viljelijät voivat osuuskuntamallin avulla edistää CAP:n pyrkimyksiä kestävään kehitykseen. Maatalouspolitiikan tavoitteita ovat esimerkiksi luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

Innostamalla maatilat toimenpiteisiin tuetaan Hoganin mukaan osaltaan sukupolvenvaihdoksia ja sitoutetaan nuoret viljelijät elinkeinoon.

Euroopan maataloustuottajien ja osuuskuntien kattojärjestö Copa-Cogeca on ilmoittanut kannattavansa tukien kohdistamista aktiivisille viljelijöille, jotka tuottavat korkealaatuista ja kestävällä tavalla tuotettua ruokaa markkinoille. Järjestö on kannanotoissaan korostanut myös älykkään maatalouden ja riskienhallinnan merkitystä.

 

Brexit tuo leikkauspaineita

EU:ssa on noudatettu yhteistä maatalouspolitiikkaa (Common Agricultural Policy eli CAP) 1960-luvun alusta alkaen. CAP:n nykyinen ohjelmakausi loppuu vuonna 2020.

EU-päättäjille päänvaivaa tuottaa erityisesti Britannian lähtö EU:sta, jonka on laskettu tuovan noin 10 miljardin euron budjettiaukon. Brexitin seurauksena myös maatalouspolitiikan rahoitukseen kohdistuu leikkauspaineita.

Muun muassa Copa-Cogeca torjuu kaavailut CAP-leikkauksista. Järjestö muistuttaa, että viljelijöiden tulot ovat jo nyt 40 prosenttia EU: n keskimääräisten ansioiden alapuolella.

Phil Hogan piti alustuksen The Future of the CAP -seminaarissa Brysselissä 6.-7. kesäkuuta. Seminaariin osallistui maataloustoimittajia yli 20 Euroopan maasta.

Left Menu Icon
Right Menu Icon