Sijoitusosuustoiminta miljardikerhoon

Herätys osuustoiminta! Sijoitusosuuskunnista on kuin varkain kehittynyt merkittävä tekijä osuustoiminnan kentällä. Mukana jäseninä on lähes 300 000 suomalaista.

Teksti: JORMA SAVOLAINEN
Jaa artikkeli

Herätys osuustoiminta! Sijoitusosuuskunnista on kuin varkain kehittynyt merkittävä tekijä osuustoiminnan kentällä. Mukana jäseninä on lähes 300 000 suomalaista.

Liiketoiminnan kokoa hyvin kuvaava yhteenlaskettu konserni-tase ylitti viime vuonna miljardin rajapyykin ja kasvu jatkuu.

Kolme toimijaa tänään

Osuuskunta Tradeka – konsernia johtaa Perttu Puro, joka määritteli osuvasti omistajaosuuskunnan tehtävän: ”Olemme pitkäjänteinen kotimainen omistaja, joka käyttää liiketoimintansa tuloksen jäsentensä ja yhteiskunnan hyväksi.” (Vuosikertomus 2017). Tradeka-konserni on valtakunnallinen toimija.

Osuuskunta PPO muutti nimensä Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnaksi. Eikä tehtävät muutu mitenkään. Yritys on ”alueellinen sijoitus- ja kehitysosuuskunta, joka luo toiminnallaan tuottoa jäsenistölle ja elinvoimaa alueelle.” (nettisivut kesäkuu/2018)

Alueellinen painopiste on myös Osuuskunta KPY:llä, joka on firmana porukan vanhin. Starttivuosi on 1883. Nuorin on Tradeka, joka laskee iäkseen tasan sata vuotta.

Kaikille kolmelle on yhteistä, että olemassaolon logiikka on olennaisesti muuttunut. Nyt omistetaan ja sijoitetaan, mistä jäsenet ja ympäristö hyötyvät!

Oheisessa taulukossa on esitetty vuoden 2017 tulemia sekä konserneittain että kokonaisuutena. Vakavaraisia toimijoita, joiden kannattavuus riittää annettujen lupausten lunastamiseen.

 

Sijoittajajäsenyyskannattaa

Osuuskunta KPY:n omistajaosuudella on päivän hinta. Sille maksettiin vuodelta 2017 osuuskorkoa 1,42 euroa, mikä merkitsi tämän päivän noteeraukselle erinomaista 6,2 prosentin tuottoa. Konsernin nettotuloksesta jaettiin 46 prosenttia.

Pohjanmaan Arvoa omistamalla pääsi vielä parempaan tuottoon. Kun vuonna 2017 osuuksilla tehtyjen kauppojen keskihinta oli 761,42 euroa ja osuuskorkoa maksettiin 73 euroa, niin 9 prosenttia ylittyy reilusti. Jakoprosentti 88 nettotuloksesta kertoo, että osuus-kunta kantaa vastuunsa.

Tradeka palkitsee jäseniään erilaisilla toiminnallisilla jäseneduilla.

Varsinaisesta voitonjaosta kertoo ykkösmies Puro: ”Voitonjakolupauksemme mukaisesti osuuskunnan hallitus esittää vuonna 2018 yhteensä 11 miljoonan lahjoituksia edustajistolle.”

Tradekan jäsenosuuksilla ei ole noteerattua arvoa, joten jakosummaa 11 miljoonaa ei voi verrata kahteen muuhun, joille muodostuu aito tuottohaaste. Tosin ehkä joku vertailu on löydettävissä.

Tradeka-konserni on kannattavuudeltaan hyvässä kunnossa ja erittäin vakavarainen. Sen markkina-arvoksi muodostuisi karkeasti 450 miljoonaa euroa, mikäli jäsenten osuudet noteerattaisiin. Tuotoksi muodostuisi vaatimaton 2,4 prosenttia.

Terveiset menevät konsernin valtaapitäville. Toki 11 miljoonaa on kunnioitettava summa. Sillä ei kuitenkaan voitonjakolupausta lunasteta. Tuplasti enemmän olisi tarvittu hyväksyttävään arvosanaan.

Hallitusvastuu suuri

Osuuskunta PPO on nyt Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta. Yhtiön uusi logo.

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan hallituksen puheenjohtajaksi on valittu hallitusammattilainen Reijo Tauriainen. On monissa liemissä keitetty talousmies, jolle muodostuu aito rooli.

Omistuksia lisätään ja myydään. Salkuille rakennetaan sekä periaatteita että allokaatioita. Busineksia löytyy eri aloilta ja eri kokoluokissa. Sijoitusosuustoiminta on varsin riskialtista touhua, jossa päättäjillä pitää olla kirkas lasipallo.

Tauriainen tuntuu hyvältä valinnalta. Onnea! Varsinkin, kun Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta on viimeisenä kolmesta tullut mukaan nykymuotoiseen sijoitusosuustoimintaan.

Muiden kahden päättäjät näyttävät osaavan asiansa. Uskotaan vakaasti, sillä näyttöjä löytyy!

Left Menu Icon
Right Menu Icon