Venäjän kaupallinen edustusto avaa tietä investoinneille

Venäjän vt. kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikov kertoo vuorovaikutuksen olevan tiivistä osuustoimintayritysten kanssa, jotka haluavat mukaan Venäjän markkinoille.

Teksti ja kuvat: RIKU-MATTI AKKANEN
Jaa artikkeli

Venäjän vt. kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikov kertoo vuorovaikutuksen olevan tiivistä osuustoimintayritysten kanssa, jotka haluavat mukaan Venäjän markkinoille.

Vuonna 2018 Venäjän federaation kaupallinen edustusto Suomessa täytti 97 vuotta. Edustusto on valtioelin, joka kuuluu Venäjän diplomaattikuntaan. Sen tehtävänä on kehittää maiden välisiä taloudellisia sekä kauppasuhteita ja edustaa Venäjän talousetuja Suomessa.

”Kaupallisen edustuston päätehtävänä on edistää venäläisten yritysten ja organisaatioiden kansainvälisiä suhteita sekä venäläis- ja suomalaisyritysten verkostoitumista”, kertoo Venäjän vt. kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikov.

Muita painopistealueita ovat osallistuminen kansainväliseen työnjakoon, kaupan kehittäminen, tuotantoyhteistyö sekä kumppanuus investointi- ja innovaatioalalla.

Kaupallinen edustusto tarjoaa lisäksi taloutta, finanssialaa ja oikeusalaa koskevia tieto- ja konsulttipalveluja sekä auttaa muun muassa mahdollisten partnereiden neuvottelujen ja esittelytilaisuuksien järjestämisessä.

”Kaupallinen edustusto osallistuu ratkaisemaan kysymyksiä, joita yhtiöt kohtaavat Venäjällä”, Venäjän kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikov kertoo.

”Eräissä tapauksissa annamme apua talous- ja kauppayhteistyön käytännön asioiden hoitamisessa valtionlaitosten tasolla. Avustamme myös konkreettisten kauppasopimusten ja yhteistyöhankkeiden valmistelu- ja toteutusvaiheessa.”

Kohderyhmänämme ovat niin venäläiset ja suomalaiset yhtiöt kuin valtion ja aluehallintojen viranomaiset sekä tiedepiirit.

”Kiinnitämme huomiota erityisesti Venäjän ja Suomen hallitusten välisen talouskomission toimintaan. Komissio on kahdenvälinen pääelin, joka kehittää ja toteuttaa maiden toimeenpanovallan elimien sekä aluehallintojen sopimuksia”, Sinelnikov valaisee.

Kaupallisen edustuston verkkosivustoa käytetään hänen mukaansa aktiivisesti. Edustusto voi käynnistää keskusteluja ajankohtaisista aiheista, jotka kiinnostavat yrityksiä.

Apua ongelmien ratkaisuun

Venäläiset yhtiöt lähettävät kyselyitä muun muassa liittyen kumppaneiden etsintään ja tuotteiden vientimahdollisuuksiin.

”Hieman vähemmän avunpyyntöjä tulee suomalaisilta yrityksiltä, jotka haluavat päästä Venäjän markkinoille. Edustusto levittää tietoa investoijille toimintaympäristöstä ja houkuttelevista alueista.”

Suomalaisista osuustoiminnallisista yrityksistä Venäjällä toimivat muun muassa Atria, SOK ja Valio. Voitteko kertoa kokemuksistanne niiden kanssa?

”Olemme toimineet monien yhtiöiden kanssa ja myös jatkamme yhteistoimintaa tarvittaessa. Kaupallinen edustaja Valeri Shljamin esimerkiksi käsitteli aktiivisesti Atria-yhtiön johdon kanssa jo alkuvaiheessa Venäjän tuotannon perustamisen mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä.”

Sinelnikovin mukaan tiivistä vuorovaikutusta on ollut myös Valion ja myös S–ryhmän kanssa.

”Kaupallinen edustusto osallistuu ratkaisemaan kysymyksiä, joita yhtiöt kohtaavat Venäjällä. Olemme kiinnostuneita siitä, että Venäjälle investoivat yritykset menestyisivät markkinoillamme, loisivat uusia työpaikkoja ja laajentaisivat toimintaansa”, Sinelnikov painottaa.

Hän korostaa, että koska mainitut yhtiöt ovat investoineet Venäjälle ja tähtäävät pitkäaikaiseen yhteistoimintaan, kaupallinen edustusto säännöllisesti käsittelee Venäjällä kehitettävän liiketoiminnan asioita sekä venäläisten tuotteiden toimitusmahdollisuuksia.

Edustusto antaa yrityksille tietoapua ongelmien ratkaisemiseksi muun muassa käyttäen hallitustenvälisen talouskomission välineitä.

Talouskomissio yhteistyöfoorumina

Venäjän ja Suomen hallitusten välinen talouskomissio toimii maiden välisestä kaupasta ja taloudellisesta yhteistyöstä 20.1.1992 tehdyn sopimuksen perusteella. Talouskomission istuntoja on pidetty vuodesta 1993. Istuntoja on pidetty kaikkiaan neljätoista, viimeisin Moskovassa marraskuussa 2016.

”Istunnoissa käsitellään kauppa- ja taloussuhteiden ajankohtaisimpia kysymyksiä, myös pulmakohtia, analysoidaan komission alaisten työryhmien toiminnan tuloksia, vaihdetaan mielipiteitä talousyhteistyön lyhyt- ja pitkäaikaisista näkymistä”, luettelee Sinelnikov.

Hallitusten välisen talouskomission kokoonpanoon kuuluu 16 eri toimialojen työryhmää, jotka vastaavat konkreettisista yhteistyöalueista, esimerkiksi laivanrakennus, metsäteollisuus, ja tulliasiat. Lisäksi on 10 aluetyöryhmää. Komission istuntojen välillä työryhmissä toteutetaan koko ajan eri alojen venäläisten ja suomalaisten eksperttien vuorovaikutusta.

Talouskomissio ja sen työryhmät ovat Sinelnikovin mukaan kahdenvälisen dialogin ja tehtävien toteuttamisen tärkeä väline taloudellisen yhteistoiminnan kehittämisessä. Työryhmien toiminta on kohdistettu niin yleiskysymysten ratkaisemiseen kuin myös yhtiöiden liikehankkeiden ja toimintaympäristön käsittelyyn rajan molemmin puolin.

 

Kahdenvälisillä suhteilla suuri merkitys

”Molemminpuolisten pakotteiden rajoittaessa ulkomaankauppaa suorilla kahdenvälisillä suhteilla on suuri merkitys”, toteaa Sergei Sinelnikov.

Hän muistuttaa, etteivät sanktiot ole koskettaneet hyvin laajaa aluetta venäläis-suomalaisissa taloussuhteissa, esimerkkeinä tieteellis-tekninen, innovatiivinen, alueellinen ja raja-alueyhteistyö. Toisaalta sekä Venäjän että Suomen osapuoli on kiinnostunut säilyttämään ja laajentamaan vuorovaikutusta mainituilla aloilla.

”Dialogin ylläpitäminen eri tahoilla, muun muassa kahden hallitustenvälisen komission, talous- ja raja-alueyhteistyön komissio, mahdollistaa monen kysymyksen nopean ratkaisun”, Sinelnikov sanoo.

Sinelnikov kertoo syksyn olevan kaupallisessa edustustossa perinteisesti tapahtumarikas. Hän mainitsee erikseen Venäjän pääministerin Dmitri Medvedevin vierailun 26.syyskuuta. Kaupallinen edustusto on ollut aktiivisesti mukana myös Venäjän ja Suomen hallitusten välisen talouskomission istunnon valmistelutyössä, istunto pidettiin 30. lokakuuta Pietarissa.

”Syksyn aikana Suomessa on suunniteltu pidettäväksi alueellisia ja alakohtaisia bisnestapahtumia, joita edustustomme järjestää.”

Syksyn satoa ovat muun muassa lokakuussa järjestetyt venäläisten rakennusalan yhtiöiden esittelytilaisuus, Novgorodin alueen talouspotentiaalin esittely ja Arktis-aiheinen Meren Pietari-seminaari. 14. marraskuuta kaupallisessa edustustossa järjestetään Venäjän alueiden päivä, johon tulee osallistumaan eri alueiden johtoa ja jossa yhtiöt esitellevät investointipotentiaalia ja liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Left Menu Icon
Right Menu Icon