Pika-analyysit: OT-konsernien talousvuosi 2019 ja näkymät

Suomen vientivetoinen kokonaistuotanto kasvoi vuonna 2019 prosentin verran ja työllisyys parani. Vuoden 2020 alku oli varsin myönteinen, mutta sitten yleismaailmallinen koronapandemia iski maaliskuussa sekä kysyntään että tarjontaan, talouskasvu sukelsi ja kassakriisi iski monilla palvelualoilla.

Teksti Yrjö Kotisalo ja Jorma Savolainen
Jaa artikkeli

Suomen vientivetoinen kokonaistuotanto kasvoi vuonna 2019 prosentin verran ja työllisyys parani. Vuoden 2020 alku oli varsin myönteinen, mutta sitten yleismaailmallinen koronapandemia iski maaliskuussa sekä kysyntään että tarjontaan, talouskasvu sukelsi ja kassakriisi iski monilla palvelualoilla.  Talouskasvu ja työllisyys supistuvat tuntuvasti ja julkinen talous velkaantuu rajusti, mutta sillä rakennetaan siltaa tulevaisuuteen. Viime kädessä yritykset ja niiden asiakkaat pitävät Suomen pystyssä. 

Osuustoiminnalliset teollisuus-, kauppa- ja finanssikonsernit selvisivät viime vuodesta hyvin ja ovat maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden suhteen keskimääräistä paremmassa tilanteessa.

Atrian talous vahvistui

Atria-konsernin liikevaihto kasvoi prosentin verran ja liikevoitto 11 prosenttia. Valmisruokien ja siipikarjatuotteiden myynti kehittyi suotuisasti ja sianlihan myynti Kiinaan kaksinkertaistui 9 miljoonaan kiloon.    

Vuoden 2020 ensimmäisellä kvartaalilla pandemia vaikutti, mutta toimitusvarmuus ja laatu säilyi. Liikevaihto kasvoi 6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Vähittäiskauppa lisäsi ruokaostoja, mutta ravintola- ja suurkeittiökanava supistui rajusti. Toimintaa sopeutettiin ja tulos säilynee plussalla vuositasolla.

Atrian vuosi 2019

Liikevaihto milj. euro1451
Nettotulos milj. euro17
Omavaraisuusaste %47

               

HK Scan aikaansai käänteen

HK Scan kasvatti liikevaihtoa vajaat kaksi prosenttia ja onnistui vihdoin kääntämään tuloskehitystä parempaan. Uuden strategian myötä konserni suuntasi vahvasti monipuoliseksi ruokataloksi. Toimivat uudet investoinnit vastasivat kasvavaan siipikarjan kulutukseen. Vielä ei osinkoa voitu jakaa, mutta liiketoiminnan rahavirran suunta on selvästi positiivinen. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi lähes seitsemän prosenttia.

HK Scan vuosi 2019

Liikevaihto milj. euro1744
1744-37
Omavaraisuusaste %35

Vakaa Valio-konserni

Innovatiivinen maito- ja ruokatalo keskittyi tiukassa markkinatilanteessa kannattavuuden parantamiseen.  Tuotekehityksellä aikaansaatu lisäarvo kävi kaupaksi erityisesti vientimarkkinoilla, kasvua seitsemän prosenttia. Konserni suuntaa kohti hiilineutraalia maitoketjua. Liikevaihto lisääntyi kolme prosenttia ja tulos oli niukasti positiivinen. Konserni hallitsee koronavuoden haasteet, sillä pt-kaupan kysyntä kasvaa.

Valion vuosi 2019

Liikevaihto milj. euro 1787
Nettotulos milj. euro33
Omavaraisuusaste %48 

S-ryhmä laajentaa verkossa

S-ryhmän tavoitteena oli viime vuonna osuustoiminnallisuuden lisääminen. Kauppa kävi myös käyttötavaroissa ja hotelli- ja ravintola-alalla eikä vain ruokakaupassa. Asiakasomistajat, joiden määrä on 2,4 miljoonaa, löysivät paremmin myös S-Pankin palvelut. S-ryhmän myynti kasvoi lähes seitsemän prosenttia ja tulosparannus oli 15 prosenttia.

Tänä vuonna koronakriisi muutti kehityksen täysin. Pt-kauppa on kasvanut rajusti, erityisesti verkossa, mutta lähes kaikki muu kaupankäynti on vähentynyt voimakkaasti. Ensimmäisellä kvartaalilla pt-kauppa kasvoi 7,5 prosenttia, rautakauppa neljä prosenttia, mutta muut toimialat kärsivät kaksinumeroisista pudotuksista. Kulutuskysyntä tulee elpymään vuoden jälkipuoliskolla.

S-ryhmä 2019

Myynti milj. euro 11 713
Operatiivinen tulos409

OP Ryhmän kannattavuuslinjaus toimii

Vastuullisuutta korostavan vakavaraisen OP Ryhmän talletukset ja luottokanta kasvoivat, mutta tulos notkahti vuonna 2019 johtuen työeläketurvan siirrosta Ilmariselle. Hyvien sijoitustuottojen ansiosta korkokate parani viisi prosenttia. Vakuutuskate supistui neljänneksen. Nollakorkoympäristössä on kulukehitys oltava tiukassa otteessa. OP Ryhmän ydinvakavaraisuus 19,5 prosenttia on korkea. Omistaja-asiakkaita on yli kaksi miljoonaa.

Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa tulosta syntyi 129 miljoonaa euroa, kolmanneksen vähemmän kuin vuosi aiemmin.  

OP Ryhmä 2019

Tulos ennen veroja milj. euro 838
Luottokanta mrd. euro 91,5
Vakavaraisuus CET1 %19,5

Metsä Group kesti suhdanteen

Vuosi 2019 oli metsänomistajien konsernille varsin tarpeellinen. Se palautti jalat tukevasti maan pinnalle. Opetus oli, että muutakin on löydyttävä kuin sellunkeitto.

Vertailukelpoinen liiketulos putosi lähes puoleen. Raaka-aineiden hinnat ja tuotantokustannukset nousivat.  Sahatavaran, kertopuun ja vanerin hintataso oli matala ja kysynnässä ongelmia.

Sitten romahdus. Kun vuonna 2018 liiketulosta syntyi 848 miljoonaa, niin sellun osuus oli 669 miljoonaa. Viime vuonna vastaavat luvut olivat 495 ja 245.

Onnittelut kartonkiteollisuudelle sekä pehmo ja tiivispapereille. Yhteenlaskettu liiketulos 258 miljoonaa oli todella tarpeen.

Konsernin taloudellinen tilanne on vahva ja vakaa.” Ilkka Hämälän toteamukseen vuosiraportissa on helppo yhtyä. Vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat kympin arvoisia eikä kannattavuuskaan rimaa pudota. OT-lehden kokonaisarvosana on kiitettävä.

Metsä Groupin vuosi 2019

Nettotulos274
% / liikevaihto5,0
Sijoitetun po:n tuotto, % 9,6
Omavaraisuusaste, %56
Maksuvalmius QR1,5
Liikevaihto milj. euroa 5473
Henkilöstö keskim.9624
Jäsenet                                         103618

Left Menu Icon
Right Menu Icon