Osuuskuntamme toimialalla asiakkaita on perinteisesti riittänyt ja kysyntä ollut melko vakaata – koronaan asti.

Osuustoiminta perustuu yleisesti jäsenten palvelemiseen ja heidän tarpeidensa tyydyttämiseen. Tämän ansiosta osuuskunnan toiminta ja talous ovat muihin yritysmuotoihin verrattuna jo lähtökohtaisesti vakaampia ja vähemmän alttiina kysynnän muutoksille. Lisäksi osuuskuntien kriisinsietokyky on perinteisesti ollut muita yritysmuotoja vahvempi. On otettu hallitumpia riskejä ja sitä kautta velkaannuttu vähemmän sekä siirretty osa ylijäämästä sääntöjen mukaisesti vararahastoon.

Miten pystymme tulevaisuudessa varautumaan paremmin kysynnän vaihteluun?

Mikään yritys ei kuitenkaan ole immuuni kysynnän putoamiselle. Osuuskunnan johtamisessa on jatkossa osattava vahvistaa toiminnan vetovoimaa jäsenten ja asiakkaiden suuntaan, varmistettava myyntikanavien toimivuus kaikissa olosuhteissa sekä huolehdittava oman pääoman ja kassan riittävyydestä. Hyvä vetovoima jäsenten suuntaan tuo menestyvälle osuuskunnalle oman pääoman ehtoista rahaa uusien jäsenten ansiosta vaikka joka päivä.

Jukka Suvitie
Toimitusjohtaja
PI-johtamiskoulu

Jaa artikkeli