Uudenlaisen johtamisfilosofian osuuskunta

Sosiaalipalvelut Silmu osuuskunta perustettiin vuonna 2019 halusta luoda sosiaalialan yritys, jossa työntekijää aidosti arvostetaan ja näin mahdollistetaan laadukas ja vaikuttava työ.

Teksti Hanna Muukka | Kuva Tuomas Mikkolainen
Jaa artikkeli

Sosiaalipalvelut Silmu osuuskunta perustettiin vuonna 2019 halusta luoda sosiaalialan yritys, jossa työntekijää aidosti arvostetaan ja näin mahdollistetaan laadukas ja vaikuttava työ.

”Kokemuksemme alalla vallitsevasta tavasta johtaa oli yksi syy oman yrityksen perustamiseen”, kertoo osuuskunnan perustajajäsen ja toimitusjohtaja Milja Laamanen.

”Sosiaali- ja terveysalalla autoritäärinen johtamistapa on hyvin tyypillinen. Päätökset koskien työyhteisöä tai työntekoa tehdään kuulematta työntekijöitä.”

Silmussa työntekijä on oman työnsä asiantuntija ja kiperiinkin kysymyksiin löydetään ratkaisu yhdessä.

”Alalla, jossa ollaan hyvinkin vaikeiden tilanteiden ja ihmisten elämien kanssa tekemisissä, on erityisen tärkeää, että työntekijä itse voi hyvin ja jaksaa sekä pystyy kohtaamaan haastavissa tilanteissa olevat perheet ja tarjoamaan heille parhaan avun,” Laamanen muistuttaa. Hän on itse psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja ja neuropsykiatrinen valmentaja.

Osuuskunta sopii Silmun arvomaailmaan

Pirkanmaan sekä Kanta-Hämeen alueilla toimivan Silmun palveluihin kuuluu lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset avohuollon palvelut sekä neuropsykiatrista valmennusta. Osuuskunta tarjoaa lisäksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia väliaikaiseksi lisäresurssiksi muun muassa lastensuojelulaitoksiin.

Laamasen mukaan yhteisöllinen yrittäminen on heille tärkeä periaate, mikä tuki ajatusta nimenomaan osuuskunnan perustamisesta. Perustajajäseniä osuuskunnalla oli viisi ja tällä hetkellä ainoastaan he ovat jäseniä. Työntekijöitä on lisäksi kuusi ja heidän liittymistään jäseniksi pidetään mahdollisena.

”Huolimatta Silmua ohjaavasta työntekijöiden osallistamisen ajatuksesta, näemme silti tärkeäksi sen, että meillä perustajilla säilyy niin sanotusti langat käsissä.”

Suurimmaksi vaikuttimeksi yritysmuodon valinnassa nousi kuitenkin Silmun arvomaailma.

”Meillä päätavoite ei ole voittohakuisuus vaan laadukas työ ja työntekijöiden arvostus ja näiden kautta myös yleishyödyllinen vaikuttaminen yhteiskuntaan. Taloudellisen hyödyn ei tosin pitäisi olla ensisijainen tarkoitus millään yrityksellä, joka tarjoaa lakisääteisiä sosiaalialan palveluita,” Laamanen huomauttaa.

Voitontavoittelu ei sovi lastensuojeluun

Laamanen on huolissaan siitä, miten yksityisen sektorin lastensuojelu on siirtynyt ulkomaalaisten rahoitusyhtiöiden omistukseen.

”Pienten palveluntuottajien on vaikeampi pärjätä kilpailutuksissa, kun isojen yhtiöiden valtti on kyky tarjota samaa palvelua alhaisemmalla hinnalla. Halvempi hinta täytyy jotenkin saada kompensoitua, ja tämä näkyy usein suoraan työntekijän arjessa joko kohtuuttoman suurina asiakasmäärinä tai minimipalkkana. Silmulla maksetaan työntekijöille huomattavasti korkeampaa palkkaa.”

Laamanen uskookin yhteistyöhön:

”Parhaimmillaan yksityiset palveluntarjoajat auttavat paikkaamaan kunnallisten palveluiden resurssipulaa ja yhteistyöllä voidaan myös taata monipuolinen osaaminen. Yhden toimijan ei tarvitse yksin kyetä tarjoamaan kaikkea.”

Osuuskunta verkossa: silmu.org

Left Menu Icon
Right Menu Icon