Nuoret mukaan osuuskuntaan

Osuuskuntien tavoitellessa nuoria jäsenikseen ja työntekijöikseen niiden kannattaa:

Teksti Auvo Turpeinen
Jaa artikkeli

Panostaa yksilöllisempään johtamiseen

Nuoret arvostavat työssä sosiaalisia suhteita, työn kiinnostavuutta ja mielekkyyttä. Työnantajalta odotetaan kykyä pilkkoa tavoitteet ja strategiat tiimi- ja yksilötasolle.
Onnistumisen keskiössä on, että työntekijä tietää, mitä häneltä odotetaan. Tätä kautta hän pystyy oman työn suunnitteluun työyhteisön hyväksi. Työnantajalle tämä tarkoittaa työnkuvien räätälöintiä yksilön ominaisuudet huomioiden.

Hyödyntää nuorten uusin tietotaito

Nuorilla ei ole tietoa muuttuneesta työelämästä, intoa siitäkin edestä. Heille digitalisaatio, verkostotoiminta ja itsensä johtaminen ovat normaalia.
Tässä yrityksillä ja työyhteisöillä on hyvä paikka oppia nuorilta uusia toimintatapoja. Nuoret arvostavat myös kokeneemmilta oppimista ja yhdessä kehittämistä. Tämä yhteisöllisyys kannattaa valjastaa rohkeasti käyttöön.

Satsata työvälineisiin

Hyvät ja ajanmukaiset työvälineet viestivät työntekijöille heidän arvostuksestaan, ja yrityksen arvomaailmasta. Joten esimerkiksi puhelimen ominaisuuksilla on merkitystä.
Hybridityö vaatii niin toimiston kuin kotikonttorin työvälineiden ja kaluston asianmukaisuutta, jotta työteho ja -hyvinvointi pysyvät korkealla tasolla. Työnantajan tulee varmistaa toimivat yhteydet, ja tietoturvan ajantasaisuus hajautetuissa toiminnoissa.

Huolehtia työhyvinvoinnista

Etätyö on hämärtänyt työn ja vapaa-ajan rajaa entisestään. Eri elämäntilanteiden ja työnkuorman vaihteluiden huomioiminen vaatii esimieheltä henkilökohtaisempaa kontaktointia. Kannattaa kerran viikossa kysyä asteikolla 1–5, kuinka stressaava viikko on ollut.
Älä vertaa työntekijöiden vastauksia toisiinsa, vaan yhden henkilön viikoittaisia numeroita keskenään. Työntekijöistä välittäminen on arjen huomioimista ja siinä tukemista.

Hyödyntää joustotyö

Nuorten työntekijöiden työaikakulttuuriin liittyy molemminpuolinen jousto, minkä on nähty lisäävän työntekijöiden sitoutumista organisaatioon ja vastavuoroista joustamista. Yrityksen tulee miettiä ja mallintaa arkea tukeviksi työtavoiksi joustotyö, työaikapankki ja liukuva työaika.
Näistä työnantaja ja työntekijä saavat yhdessä sopia työehtosopimuksen ehdoista poiketen. Tässä tulee muistaa tasapuolinen kohtelu koko henkilökunnan kanssa.

Left Menu Icon
Right Menu Icon