Kohtuullista tuloksen­tekoa epävakaassa markkinaympäristössä

Viime vuosi toi ennätyksellisisiä hintamuutoksia liha-alan arvoketjuun. Lihan tuottajahinnat, teollisuuden myyntihinnat ja lihatuotteiden kuluttajahinnat nousivat ennätystahtia. Myyntihintojen korotukset siivittivät lihatalojen liikevaihdon kasvuun.

Teksti Sari Forsman-Hugg, PTT
Jaa artikkeli

Viime vuosi oli lihasektorilla epävakaan markkinakehityksen ja hyvin poikkeuksellisten hintamuutosten aikaa.

Syksyllä 2021 pandemian jälkimainingeissa alkanut maatalouden kustannuskriisi olisi saattanut alkaa helpottaa, mutta Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta Ukrainaan helmikuussa 2022 seurasi entistä kovempi markkina­shokki ja ennätyksellisiä hintamuutoksia koko liha-alan arvoketjuun.

Lihantuottajille vuosi oli vaikea ja koetteli monen kotieläintilan maksuvalmiutta ja kannattavuutta. Taloudellinen ahdinko on näkynyt tuotannon vähenemisenä erityisesti sianlihantuotannossa.

Lihantuotannon kustannusten kompensoimiseksi ja kotimaisen raaka-aineen saatavuuden varmistamiseksi lihatalot reagoivat lihantuotannon rajuun kustannusten nousuun tuottajahintojen merkittävillä korotuksilla pitkin vuotta.

Myyntihintojen nopea nousu siivitti sekä Atrian että HKScanin liikevaihdon kasvuun. Liikevaihto kasvoi samaa vauhtia kuin elintarviketeollisuudessa keskimäärin.

Kustannusinflaation taklaamiseksi oli välttämätöntä, että kustannusten nousua saatiin siirrettyä asteittain myyntihintoihin.

Liikevaihto kasvoi kummassakin yhtiössä vahvasti myös ruokapalvelujen puolella (food service -kanava), kun ravintola- ja ruokapalvelusektoriin kohdistuneista pandemiarajoituksista luovuttiin.

Kuluttajahintojen merkittävä nousu näkyi kuitenkin lihan myynnin volyymin pienenemisenä vähittäiskaupassa.

Tehokkuus ratkaisee

Atria ylsi vuonna 2022 hallittuun tulokseen epävakaassa toimintaympäristössä. Atria onnistui siirtämään nousseita kustannuksia myyntihintoihin ja kasvattamaan liikevaihtoa 10 prosentilla.

Liikevoitolla mitattu tulos pysyi likimain edellisvuoden tasolla. Keväällä 2022 Atria vetäytyi pikaruokaliiketoiminnastaan Venäjällä.

”Atrian tuloskehitys jatkui vahvana alkuvuonna 2023.”

Atrialla uskotaan vahvasti siipikarjanlihan markkinan kasvun jatkumiseen sekä Suomessa ja Ruotsissa, kasvua tukee ensi vuonna valmistuva uusi siipikarjatehdas Nurmoon. Sianlihan vientimäärät Kiinaan pienenivät.

Atrian tuloskehitys jatkui vahvana alkuvuonna 2023. Liikevaihdon kasvu jatkui tammi-maaliskuussa, samoin liikevoitto kasvoi 10,9 miljoonaan euroon edellisvuoden samaan ajanjaksoon verrattuna.

Kasvu ja liikevoiton paraneminen perustui Suomen markkinaan.

HKScanin jatkuvien toimintojen liiketulos puolittui, mutta säilyi positiivisena viime vuonna.

Korkea kustannusinflaatio vaikutti liiketuloksen heikkenemiseen, sillä poikkeuksellisten suurta kustannusten nousua ei saatu täysin katettua myyntihintojen korotuksilla ja kustannussäästöillä. Liikevaihto kasvoi kuitenkin 11 prosenttia.

”HKScanin alkuvuosi 2023 näytti hieman edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa valoisammalta. ”

Myös HKScanilla tavoitellaan kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamista siipikarjaliiketoimintaan tehtävillä muutoksilla.

Yhtiö ilmoitti joulukuussa myyvänsä Baltian liiketoimintonsa. Baltian liiketoimintayksikön liikearvoon tehty alaskirjaus vaikutti viime vuoden tulokseen.

Kilpailuviranomaisten käsittelyn jälkeen kauppa toteutunee myöhemmin tänä vuonna.

HKScanin alkuvuosi 2023 näytti hieman edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa valoisammalta. Liikevaihto kasvu jatkui vahvana tammi-maaliskuussa, ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi jääden kuitenkin vielä 1,8 miljoonaa euroa miinukselle.

Nousun vetureina olivat Suomi ja Tanska. Vuonna 2023 HKScan arvioi konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2022.

Kiinassa sianlihantuotanto kattaa sen kotimaisen kulutuksen, mikä vähentää Kiinan tuontikysyntää ja laskee sianlihan vientiä EU:sta Kiinaan, vaikka maa säilyykin edelleen EU:n merkittävimpänä sianlihan vientimarkkinana.

Suomessa lihan ja lihatuotteiden viennin arvon kasvu vuonna 2022 johtui pääosin vientihintojen noususta.

”Talouden epävakaus ja inflaation jatkuminen nopeana rasittavat edelleen lihasektoria.”

Suurempi muutos oli lihan ja lihatuotteiden tuonnin arvossa, jossa kasvua oli reilu kolmannes edellisvuoteen verrattuna.

Uutena avauksena käynnistyi siipikarjanlihan vienti Etelä-Koreaan. Joulukuussa puolestaan saatiin vientilupa naudanlihalle Japaniin.

Pääroolissa kuluttajat

Kuluvana vuonna talouden epävakaus ja inflaation jatkuminen nopeana rasittavat edelleen lihasektoria. Kustannustaso säilyy tavanomaista korkeampana.

Myyntihintojen nousun seurauksena lihatalojen liikevaihdon kasvun ennakoidaan jatkuvan vuoden alkupuoliskolla, mikäli myynnin volyymi ei laske kuluttajahintojen nousun vanavedessä.

Epävarmuutta aiheuttaa kuluttajakäyttäytymisen kehittyminen, kun elintarvikkeiden hintojen nousu on jatkunut, eikä viime vuonna menetetty ostovoima heti korjaannu.

Lihataloilla on kuitenkin edellytyksiä reagoida kulutuskäyttäytymisen muutoksiin monipuolisella tuotevalikoimalla.

Left Menu Icon
Right Menu Icon