Soteuudistus etenee laajalla rintamalla – Palveluiden vallankumous kahden vuoden päässä

20.10.2016

Maakuntauudistus ja siihen liittyvä sosiaali- ja terveydenhuollon uusi toimintamalli ovat enää reilun kahden vuoden päässä. Lainsäädäntö etenee omaan tahtiinsa, sen mahdollisesta hidastelusta huolimatta käytännön toimeenpanolle pyritään luomaan tulevaa hahmoa maakunnallisin pilottihankkein.

Osuustoiminta mukana useissa hankkeissa  

20.10.2016

Osuustoiminnallinen näkökulma on ollut tavalla tai toisella mukana sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä hankkeissa jo parinkymmenen vuoden ajan. Ohessa tiivistelmiä hankkeista tai julkaisuista, joista suurin osa on luettavissa myös verkossa.

Vuorineuvos Simo Palokangas: Ennakoiva tapa toimia varmistaa menestyksen

20.10.2016

”Toimitusjohtajan tulisi pyrkiä näkemään asioita mahdollisimman pitkälle, 5-10 vuotta eteenpäin”, sanoo vuorineuvos Simo Palokangas, jonka mielestä monet yritysten ongelmista johtuvat siitä, että tulevaisuutta ei ole pohdittu riittävästi.

Ruokamarkkinat myllerryksessä: Maitoa, leipää ja digiä

20.10.2016

Pellervon Pirkanmaan seminaarissa kuultiin ajankohtaisia puheenvuoroja sekä tuottajien että kuluttajien näkökulmasta. Syyskuussa Tampereella järjestetyssä tilaisuudessa oli paikalla lähes kahdeksankymmentä osuustoiminnasta kiinnostunutta.

Datanhallintaosuuskunnat tulevat!

20.10.2016

Maailmalla ratkaisuja terveydenhuollon järjestämiseen on haettu perustamalla datanhallintaosuuskuntia. Kuluttajia koskevan tiedon hallintaan liittyy kuitenkin eettisiä haasteita.

Sote-uudistus avaa mahdollisuuksia yhteisötaloudelle

20.10.2016

Vuosia meneillään olleessa sosiaali- ja terveyspalvelu -uudistuksessa halutaan muuttaa keskeinen osa julkisesta palvelutoiminnasta markkinaehtoiseksi yhtiöittämällä palvelujen tuotanto ja kanavoimaan tuottaminen ja jakaminen sote-alueille.

Saksan suurin maito-osuuskunta vaikeuksissa

19.10.2016

Saksan meijerimarkkinat ovat hyvin pirstaloituneet. Suurimmalla jalostajalla, Deutches Milchkontor’illa on vain 15 prosentin osuus maidonhankinnasta.